Skogsgubben

Jag gjorde en snabb skiss i Linea Sketch som jag sedan gjorde färdigt i Procreate

Bookmark the permalink.

Comments are closed.