Herr Padda

Ritade lite på iPadden. Som den här bilden. Hade ingen plan utan lät pennan styra. På något vis blev det att likna herr Padda i boken Det susar i säven. Bilden är inte riktigt klar än, men det kan den bli så småningom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.