Fröken och fisken

Jag har under vintern fått förtroendet från föreläsaren Charlotte Signahl att göra en serie illustrationer för webben och föreläsningsmaterial med mera. Illustrationerna har vi kallat för ”Fröken och fisken”.

signahlmix

frokenochfisken_nyhetsbrev

Bookmark the permalink.

Comments are closed.