Artists 4 Future

Jag är nog mest känd för lättsamma roliga illustrationer, även om jag ibland har gjort bilder med ett allvarligare budskap för olika händelser. Idag tänkte jag lyfta fram en viktig rörelse som också är omdiskuterad.

Ingen har kunnat undgå Greta Thunberg det senaste året och hennes skolstrejk för klimatet. Även kallat #FridaysForFuture. Idag har det varit en stor global klimatstrejk där barn och vuxna medverkat i 6631 event 170 länder. 

Enligt svenska Fridays for future är demonstranternas krav under den globala klimatstrejken följande:
– Att begränsad en globala temperaturökningen till under 1,5 grader över förindustriella nivåer.
– Klimat- och miljörättvisa för alla.
– Att följa Parisavtalet.
– Att politiker lyssnar på klimatforskningen.
Det här är viktiga krav att uppmärksamma även för mig som enskild person. Som bildskapare/konstnär blir jag extra glad att se att det finns en gren i rörelsen som heter ”Artists 4 Future”.
Med det här i bakhuvudet ville jag göra ett eget bidrag till dagen. Det blev den här bilden.
Jag kommer framöver att berätta om andra organisationer som jag tycker är viktiga för mig som bildskapare att lyfta fram.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.